YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

 Başkan   : Yrd.Doç.Dr. Hasan KÖSE    (Müdür) 

                                


Üye          :  Öğr.Gör. Hüseyin AFACAN   (Müdür Yrd.)      

             


Üye          : Öğr.Gör. Pınar FEDAİ                

                 

                                                                         

                                                      Üye          : Öğr.Gör. Hayriye Tüzemen KAPLAN        

                                                                            

                                                                                     

                                                          Üye          : Öğr.Gör. Alperen DOĞAN           

             


Raportör : Mehmet EREN    (Yüksekokul Sekreteri)  

           

                                                                                                              

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro Programı (Örgün ve II.Öğretim)

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik